Zmartwychwstanie

Napis na ikonie w jęz. greckim ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΙ oznacza Poranek Zmartwychwstania. Na ikonie widoczne są dwie niewiasty niosące naczynia z wonnościami. Przy pustym grobie, w którym widać leżące płótna i chustę; na kamieniu siedzi anioł w białych szatach. Anioł w lewej ręce trzyma laskę władzy a prawą wskazuje pusty grób.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

2. „Między smutkiem a radością” – O cichszym zamykaniu drzwi… Siostra Małgorzata Borkowska OSB o ośmiu błogosławieństwach Jezusa

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni (Mt 5,4).

Nigdy nie brakowało dobrych i zatroskanych ludzi, którzy uważali, że aby zasłużyć na to Błogosławieństwo, należy całe życie przepoić smutkiem; jeśli akurat nie ma z czego się martwić, to człowiek cnotliwy jakiś powód sobie zawsze znajdzie. Wydaje się jednak, że w takim stawianiu sprawy jest coś sztucznego. I radość, i smutek pochodzą od Boga: chcieć się znieczulić na jedno z tych doznań (lub na oba) bliższe byłoby stoicyzmu niż chrześcijaństwa. A poza tym, co wtedy zrobić z innym wezwaniem Chrystusa, mianowicie: Cieszcie się i radujcie, że wasze imiona zapisane są w niebie (Mt 5,12)? Albo: Nie lękaj się, trzódko mała, bo spodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo (Łk 12,32)? A Jezus sam rozradował się, gdy to mówił. (więcej…)

Matka Boża milcząca

Współczesna ikona Matki Bożej. Maryja, która „zachowywała wszystkie (…) słowa i rozważała je w swoim serce”, zachęca do uważnego słuchania Słowa Bożego.

Palcem położonym na ustach wzywa do zachowania milczenia i skupienia, aby móc usłyszeć głos Boga. Płaszcz Matki Bożej ma kolor czerwony – królewski i jest ozdobiony trzema gwiazdami – symbol dziewictwa Maryi, Królowej Niebios.

Litery MP OY to skrót greckich słów „Matka Boża”

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Zmiana planu dnia

Z powodu koniecznych prac remontowych w naszej kaplicy zakonnej tymczasowo zmieniamy godziny naszych modlitw w dni powszednie:

6.00 – Godzina czytań z Jutrznią
7.30 – Msza święta
12.50 – Modlitwa południowa
15.00 – Nieszpory
20.00 – Różaniec i Kompleta – w chórze kościoła (Goście mogą uczestniczyć w kościele – na dole)

Plan niedzielny pozostaje nie zmieniony:

7.00 – Jutrznia
8.15 – Msza święta
12.50 – Modlitwa południowa
15.00 – Godzina czytań
17.45 – Nieszpory
19.40 – Różaniec i Kompleta

Za zmiany przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Plan ten obowiązuje do odwołania.

Jak gustowny wazon. O chorale gregoriańskim…

Myślę, że to najbardziej pokorny rodzaj muzyki. Pokorny, bo cały oddany na służbę Słowu Bożemu i Liturgii. I w tej pokorze tkwi jego wdzięk i delikatne piękno. Jak gustowny wazon, w którym stawia się bukiet kwiatów na stole: wszyscy zachwycają się kwiatami, a w wazonie chodzi o to, by dobrać taki jego kształt i kolor, by podkreślał, uwypuklał piękno kwiatów. (więcej…)

Uroczystość Świętego Ojca naszego Benedykta opata – patrona Europy

W dniu 11.07. cała Rodzina Benedyktyńska obchodziła uroczystość Świętego Ojca naszego Benedykta opata, patrona Europy. I w tym roku ten dzień był w naszym Domu, jak zawsze wyjątkowy i radosny. Świętowanie rozpoczęłyśmy uroczystymi I Nieszporami. Następnego dnia Mszę św. koncelebrowało trzech kapłanów. Na Eucharystię przybyli też goście i przyjaciele Opactwa. Homilię wygłosił Ks. dr kanonik Krystian Wilczyński, profesor patrologii i historii Kościoła w Gdańskim Seminarium Duchownym. Zabrzmiał chorał gregoriański – części stałe i Msza św. o naszym Patronie. Na zakończenie Eucharystii wszyscy uczestnicy uczcili relikwie naszego świętego Zakonodawcy. Słowa „Aby Bóg był we wszystkim uwielbiony” stały się naszym szczególnym drogowskazem, także poprzez piękną kontynuację świętowania na wspólnym dla Gości i Wspólnoty śniadaniu  na krużganku. Bardzo radośnie przebiegło to spotkanie. (więcej…)

Ikona świętego Benedykta

Św. Benedykt urodził się około 480 r. w Nursji. Początkowo kształcił się w Rzymie; potem osiadł jako pustelnik na górze Subiaco, gdzie w okolicy założył 12 klasztorów. Następnie osiadł wraz z grupą uczniów na Monte Cassino. Założyciel zakonu i twórca słynnej Reguły. Zmarł w 547 r. Nazywany Ojcem zachodniego monastycyzmu. Papież Paweł VI ogłosił go w 1964 r. Patronem Europy.
Na ikonie Św. Benedykt przedstawiony jest w habicie mniszym i z pastorałem opackim trzymanym w prawej ręce. W krzywaśni pastorału jest umieszczony krzyż i litery jak na rewersie medalika. W lewej ręce trzyma zamkniętą księgę, co przysługuje mu jako Zakonodawcy. Księga jest nie tylko symbolem modlitwy i rozważania Słowa Bożego, ale także spisanych zasad życia wspólnotowego – „Reguły”. Złote tło wskazuje na świętość i przebywanie w blasku Bożego światła. Czerwona linia otaczająca aureolę i całość obrazu wskazuje na świętość i niejako „oddziela” strefę sacrum od świata zewnętrznego. Biała linia obok nadaje całości charakter uroczysty. Nieodłączną częścią ikony są napisy określające kogo przedstawia ikona.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

1. „Dziedzice Królestwa” – O cichszym zamykaniu drzwi… Siostra Małgorzata Borkowska OSB o ośmiu błogosławieństwach Jezusa

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie (Mt 5,3).

Jedną z istotnych cech tego szczytowego kodeksu prawa Chrystusowego, jakim są Błogosławieństwa, jest, że nie istnieją żadne szczegółowe przepisy wykonawcze, które by regulowały konkretne jego stosowanie. Nie istnieje więc żaden bezpieczny kąt, żadna możliwość powiedzenia sobie: odtąd-dotąd, na tyle (i nie więcej) muszę się oderwać od ziemskich skarbów, żeby mi się Królestwo niebieskie należało. Z drugiej strony nie istnieje też żadna granica nadziei, pokładanych w owym Królestwie. (więcej…)

Homiliantka. Mniszka na ambonie?

Był czas kiedy pośród różnych posług we wspólnocie mniszek np. hebdomadarka, zakrystianka, furtianka czy infirmerka, była też i homiliantka. Najkrócej mówiąc funkcja ta miała charakter liturgiczny i polegała na wygłaszaniu przez wyznaczoną przez matkę Ksienię siostrę krótkiego komentarza do Ewangelii podczas III nokturnu Godziny Czytań. Nazywano ten komentarz „homilią”, ale bardziej w sensie zwyczajowym niż ścisłym (liturgicznym). (więcej…)

Pan wciąż przychodzi

A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żar-nach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wie-dział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie (Mt 24,32–44).

Temat czuwania pojawia się w Ewangeliach często. O obowiązku czujności na przyjście Pana mówi Chrystus nieraz wprost i bardzo często w przypowieściach. (więcej…)