1215 – Opactwo Cystersów w Oliwie otrzymuje wieś Żarnowiec z  nadania książęcego.

1240 –1245 (?) – Fundacja Klasztoru Cysterek.

1267 – Pierwsza wzmianka o nowej fundacji w Żarnowcu, w aktach Opactwa Oliwskiego.

1279 – Zatwierdzenie fundacji klasztoru z należącymi doń posiadłościami przez Księcia Pomorskiego Mściwoja (Mestwina) II.

1342 – Ustalenie granic posiadłości Cysterek.

1433 – Najazd wojsk husyckich.

1440 – Zaraza – zmarło 11 Sióstr Cysterek.

1454 – 1466 – Wojna trzynastoletnia – dobra klasztorne splądrowane przez wojska zaciężne Zakonu Krzyżackiego.

1462 – Bitwa pod Świecinem nad jeziorem Żarnowieckim – w obrębie posiadłości Cysterek, podczas której zginął dowódca wojsk krzyżackich Fritz von Raveneck – jak głosi tradycja, został pochowany w klasztornym kościele.

1486 – Przekazanie Cysterkom Parafii Puckiej, tytułem odszkodowania za straty materialne poniesione podczas wojny.

1558 – Utrata Parafii Puckiej.

1561 – 66 – Przekazywanie przez Cysterki folwarku żarnowieckiego oraz części posiadłości ziemskich w zastaw gdańszczanom – przejście w świeckie ręce zarządu nad dobrami klasztoru

1584 – Nieudana próba Opata Cystersów oliwskich – Jana Kostki, pozyskania Ksieni Chełmińskiej M. Magdaleny Mortęskiej, aby przysłała swoje siostry wspomagając podupadłą wspólnotę Cysterek

1589 – Ksieni M. Mortęska, na prośbę Bpa włocławskiego Hieronima Rozrażewskiego, przysyła 7 benedyktynek z Chełmna. Ostatnie 3 cysterki opuściły klasztor. Klasztor i wszystkie dobra zostają przekazane Benedyktynkom.

1617 – Wybór pierwszej Matki Ksieni Barbary Knutówny. Klasztor Żarnowiecki uzyskał autonomię – stał się Opactwem.

1772 – Sekularyzacja większości dóbr klasztornych przez rząd pruski.

1833 – Przybycie do Żarnowca mniszek benedyktynek z Klasztoru Toruńskiego po kasacie tegoż klasztoru.

1834 – Prawna kasata Klasztoru Żarnowieckiego dokonana przez rząd pruski. Siostry zostają pozbawione tytułu do jego własności, ale jeśli chcą, mogą w nim pozostać do śmierci.

1855 – Śmierć ostatniej mniszki Klasztoru Żarnowieckiego.

1866 – Śmierć ostatniej mieszkającej tu Benedyktynki (mniszki toruńskiej).

1946 – Objęcie na nowo, po 80 – letniej przerwie, Klasztoru i Kościoła w Żarnowcu przez Wspólnotę Mniszek Benedyktynek przybyłą z Wilna.

1960 – Wybór pierwszej powojennej, a XII w historii opactwa, ksieni M. Edyty Samuk OSB.

1987 – Śmierć M. Edyty Samuk OSB..

1987 – Wybór XIII Ksieni Żarnowieckiej M. Jolanty Rzoski OSB.

1996 – Poświęcenie nowej Kaplicy; 750 – lecie klasztoru w Żarnowcu.

2005  – Spotkanie Międzynarodowej Komunii Benedyktynek (CIB).

2011 – Nadanie tytułu doktora honoris causa KUL s. Małgorzacie Annie Borkowskiej OSB.

2012 – Mianowanie przez Stolicę Apostolską nowej przełożonej z prawem tytułu ksieni matkę Faustynę Foryś OSB; instalacji dokonał ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Celestino Migliore.

2016 – Początek prac remontowych w ramach projektu „Remont Stulecia” przy współpracy z Urzędem Gminy Krokowa oraz Unii Europejskiej (pomyślnie zakończono w listopadzie 2019).

2016 – Afiliacja klasztoru benedyktynek w Sierpcu do Żarnowca; przejście trzech sióstr żarnowieckich do wspólnoty sierpeckiej i mianowanie s. Miriam Pałasz przełożoną tegoż domu.

2017 – Pierwsze Rekolekcje Benedyktyńskie dla osób z zewnątrz wygłoszone przez naszą siostrę Małgorzatę Borkowską.

2018 – Remont generalny kaplicy klasztornej, która przy tej okazji otrzymuje nowe wezwanie Podwyższenia Krzyża Świętego z prawem obchodzenia uroczystości odpustowej 14 września na mocy dekretu księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego.

2019 – Pierwsze Rekolekcje dla kapłanów przygotowane przez naszą Wspólnotę (prowadzący: s. Małgorzata Borkowska, ks. dr Jacek Nawrot).

2020 – Epidemia koronawirusa na całym świecie.

2020 – Początek prac nad budową Zacisza św. Benedykta

2022 – Poświęcenie kapicy domowej w Zaciszu św. Benedykta pw. NMP Ostrobramskiej przez J.E. Abpa Tadeusza Wojdę SAC, metropolitę gdańskiego. Zakończenie I etapu budowy Zacisza tzw. Białego Domku.

2022 – Wizytacja kanoniczna opactwa prowadzona przez Matkę Prezeskę Kongregacji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Mniszek Benedyktynek w Polsce m. Klarę Lechoszest oraz Asystenta Kościelnego Kongregacji J.E. Ks. Biskupa Łukasza Buzuna.a

2023 – Kanoniczny wybór Faustyny Foryś OSB na Ksienię naszego opactwa przez Wspólnotę.

24 września 2023 – Uroczysta benedykcja XIV Ksieni Żarnowieckiej m. Faustyny Foryś OSB; obrzędu dokonał metropolita gdański abp Tadeusz Wojda SAC w asyście abpa seniora Władysława Ziółka oraz opata tynieckiego o. Szymona Hiżyckiego OSB