Od kilku lat w naszym klasztorze funkcjonuje pracownia artystyczna, w której powstają ikony, świece – ręcznie malowane i wytapiane, kartki okolicznościowe, robione m. in. techniką quillingu oraz inne wyroby.

Ikony wykonujemy techniką tradycyjną – temperą jajeczną na gruncie kredowo–klejowym, choć nieco przystosowaną do współczesnych warunków i możliwości. Ikony to bardzo specyficzny rodzaj świętych obrazów, wyrosły z tradycji Kościołów Wschodnich, choć z czasem rozpowszechniony również na Zachodzie. Można powiedzieć, że ikony wyrastają z modlitwy i do niej prowadzą. Ich zadaniem jest przybliżanie tego, co święte do tego, co przyziemne, zwyczajne. Jak Chrystus przez Wcielenie stał się Emmanuelem – Bogiem bliskim, dzielącym życie wszystkich ludzi, tak ikona – widzialny obraz świętych postaci, ma pokazać to, co nadprzyrodzone, co pochodzi od samego Boga.

Nasze ikony, zachowując tradycyjną symbolikę barw, gestów, są pragnieniem ukazania piękna, którego jest nam dane doświadczać w spotkaniu z Panem Bogiem. Są próbą podzielenia się tym spotkaniem z tymi, którzy na nasze ikony będą patrzeć i się przy nich modlić. Wciąż się tego uczymy i same często jesteśmy zaskoczone tym, co odkrywamy przy tworzeniu. Mamy poczucie, że prowadzone Jego natchnieniem, jesteśmy zaproszone do udziału w Jego tajemnicy zbliżania się do ludzi.


Ikony z naszej pracowni

Powstawanie ikony jest długim procesem. Dlatego z powodu dużej liczby zamówień, musiałyśmy niestety zawiesić na razie przyjmowanie nowych, gdyż trudno nam zobowiązywać się do czegoś na tak daleką przyszłość. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Przeczytaj też opisy ikon…


Kartki wykonane techniką quillingu i nie tylko


Świece ręcznie malowane i wytapiane


Różne wyroby

Bombki

Obrazy wykonane różnymi technikami (akwarele, pastele, haft diamentowy i inne)