2020

19 luty – przyrzeczenia oblackie Mateusza na ręce naszej matki ksieni Faustyny Foryś OSB

19 luty – rozpoczęcie tzw. „nowicjatu” tj. okresu próby przez Piotra

marzec – początek pandemii koronawirusa

7 czerwca – rozpoczęcie tzw. „nowicjatu” tj. okresu próby przez Beatę i Sławomirę

Prośba kandydatek o przyjęcie na okres próby

4–6 września –rekolekcje prowadzone przez naszą s. Małgorzatę Borkowską i kapelana ks. Sławomira

Jesienne rekolekcje dla Oblatów żarnowieckich i „obserwatorów”

1 października – przyrzeczenia oblackie Józefa złożone na ręce naszej matki ksieni Faustyny Foryś OSB

1 października – rozpoczęcie nowicjatu – tj. okresu próby przez Beatę

27-29 listopada – Cykl konferencji one-line wygłoszonych przez o. Opata Szymona Hiżyckiego OSB z Tyńca dla żarnowieckich oblatów, kandydatów i sympatyków (transmitowane z naszego Opactwa).

Spotkanie – słuchanie przez internet. Raz inaczej 🙂

1 grudnia – nagła śmierć na skutek COVID-19 śp. Piotra, który odbywał tzw. próbę oblacką j- nazywany potocznie nowicjat oblackim. RIP

Śp. Piotr podczas rekolekcji Oblatów w Żarnowcu -wrzesień 2020

2021

5 -11 marca – Rekolekcje Wielkopostne oneline dla naszych Oblatów i osób zainteresowanych oblaturą, prowadzone przez O.Opata Szymona Hiżyckiego OSB z Tyńca. Przedmiotem rozważań rekolekcyjnych były Ewangelie z kolejnych Niedziel Wielkiego Postu w cyklu B. Tytuł rekolekcji – Sześć portretów Jezusa

31 marca – śmierć naszej najstarszej Oblatki żarnowieckiej – Pani Prof. Teresy. Pogrzeb odbył się 8 kwietnia 2021 r. we Wrocławiu. RIP

Pożegnanie przed wyjazdem w sierpniu 2014 roku.

11 lipca – przyrzeczenia obalckie Beaty i Sławki; uroczystości przewodniczył o. Krzysztof OP; przyrzeczenie odebrała matka ksieni Faustyna Foryś OSB

Matka ksieni Faustyna Foryś OSB, nowe oblatki: Sławka i Beata

25 września – przyrzeczenia oblackie Beaty; uroczystej Eucharystii przewodniczył o. Konrad Małys OSB z Tyńca, a przyrzeczenie odebrała matka ksieni Faustyna Foryś OSB. Msza św. była jednocześnie zakończeniem jesiennego skupienia rekolekcyjnego dla naszych Oblatów i osób zainteresowanych

Od lewej: o. Konrad, oblatka Beata

12–14 listopada – Dni Skupienia dla Oblatów, prowadziła s. Małgorzata Borkowska OSB. Konferencje były m.in. komentarzem do dzieła opata klasztoru św. Stefana w Vercelli – Jana Gersena „O naśladowaniu Chrystusa” (niektórzy błędnie podają Tomasza a Kempis., który był jedynie kopistą tej księgi)

2022

26 stycznia 2022r. – śmierć śp. Ewy Dolatowskiej

11 – 13. lutego – Rekolekcje one – line dla Oblatów prowadzone przez O.Opata Szymona Hiżyckiego OSB z Tyńca. Tematem rozważań były pierwsze wypowiedziane i zapisane w poszczególnych Ewangeliach Słowa – wypowiedzi Pana Jezusa. Uczestniczyło w rekolekcjach kilkanaście osób – Oblatki i Oblaci, ale i kilka osób zainteresowanych tą tematyką z grona naszych Przyjaciół.

Chrystus Pantokrator 2

20 – 22. maja – Wizyta Anetty i jej znajomych kowali – wykuwanie krzyża na front Zacisza św. – ufundowanego przez naszych Oblatów. Nasza Sławka dzielnie wspomagała organizacyjnie całe przedsięwzięcie

24. września – po nieszporach, trzy panie: Anetta, Joanna i Marzena poprosiły Matkę Ksienię o przyjęcie do „nowicjatu” oblackiego i oficjalnie rozpoczęły roczny okres próby. Serdecznie witamy Panie we wspólnocie oblatów i życzymy wytrwałości na drodze duchowej według wskazań Reguły św. Ojca Benedykta.

Uroczyste odczytanie prośby przez Kandydatki do oblatury.