Inwentaryzacja w naszym Skarbcu

Pragniemy podzielić się naszą radością! Towarzystwo Upiększania Miasta Pucka, po bardzo dobrych doświadczeniach lat ubiegłych w realizacji projektów na rzecz wolontariatu dla zabytków, w 2018 roku uzyskało grant z programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – WSPÓLNIE dla DZIEDZICTWA pt. „Inwentaryzacja SKARBCA PP. BENEDYKTYNEK w Żarnowcu”. Inicjatywa jest tym bardziej warta uwagi, że w 2018 roku, który został ogłoszonym EUROPEJSKIM ROKIEM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, przeprowadzona zostanie inwentaryzacja wyrobów tekstylnych z zabytkowych tkanin: 100 stuł i 78 antependiów o unikatowych walorach artystycznych, dotychczas nieobjętych profesjonalną dokumentacją muzealną.

 

(więcej…)

5. „Fair play” – O cichszym zamykaniu drzwi… Siostra Małgorzata Borkowska OSB o ośmiu błogosławieństwach Jezusa

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7).

Ta nauka powraca w Nowym Testamencie tyle razy, że trzeba ją zaliczyć do jego podstawowych treści. W przypowieści o nielitościwym słudze i w mnóstwie prostych, jednoznacznych pouczeń powiedziano nam, że, po pierwsze, miłosierdzie Boże zawsze znajdzie się dla tego, kto był miłosierny dla braci. I, po drugie, zostanie cofnięte od tego, kto go sam dla braci nie miał. (więcej…)

Maryja Dziewica

Na ikonie koloryt szat Maryi jest odwrotny do szat Chrystusa Pantokratora. Tunika jest błękitna, a welon – płaszcz (maforion) czerwono – brunatny. Barwa czerwona symbolizuje naturę ludzką, zaś błękitna boską- co ma ukazywać prawdę o Bożym Macierzyństwie Maryi. Na czole i ramionach Maryi są trzy gwiazdy symbolizujące Jej wieczyste dziewictwo.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

4. „Na miarę pragnień” – O cichszym zamykaniu drzwi… Siostra Małgorzata Borkowska OSB o ośmiu błogosławieństwach Jezusa

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni (Mt 5,6).

Żeby czegoś „łaknąć i pragnąć”, trzeba tego, po pierwsze, nie mieć; a po drugie, trzeba to cenić.

Jest mnóstwo rzeczy, których nie mamy, ale których nie wzięlibyśmy, choćby nam wciskano: wiele z nich ma reklamy bardzo kolorowe i pomysłowe. A „sprawiedliwość” to jest i ta, której oczekujemy od innych, a nie doznajemy, i ta, której inni oczekują od nas, a nie doznają. „Łaknąć i pragnąć sprawiedliwości” znaczy więc zdawać sobie sprawę z tego, że wszyscy, w tym i ja także, nie dociągamy do poziomu wymagań Bożych, Bożych zaproszeń; boleć nad tym i starać się, żebyśmy wszyscy, w tym i ja także, choć odrobinę bardziej do nich dorośli, i jeszcze bardziej, i jeszcze. (więcej…)

72. Rocznica odnowienia życia monastycznego w Żarnowcu

To właśnie 10. sierpnia 72 lata temu zakończył się trwający 80 lat okres, w którym żarnowiecki klasztor stał pusty. Znów zamieszkały tu benedyktynki, które przyjechały z Wilna, nie mogąc dłużej prowadzić tam życia monastycznego w takich warunkach jak przedtem. Wileńska Wspólnota podzieliła się: część sióstr pozostała, żyjąc w ukryciu, a 12 z nich (i jedna koza) przyjechało do Żarnowca. Dziś dziękujemy Panu Bogu za Siostry, które przygotowały dla nas Dom, zniszczony przez lata. A nade wszystko za odnowienie Wspólnoty, w którą mogłyśmy wejść, by uwielbiać Go naszym życiem.

Święty Józef

Św. Józef jest symbolem ojca, który pomaga dziecku wzrastać po to, by ono pełniło wolę Pana Boga. Św. Józef obejmuje ramieniem swojego przybranego Syna – Jezusa. Józef ubrany jest w szatę koloru brązowego, koloru ziemi dla zaznaczenia jego pokory, ale z lekko czerwonym odcieniem; czerwony to kolor królewski, a Józef pochodził z królewskiego rodu Dawida. Jasny kolor spodniej szaty Jezusa to symbol czystości i niewinności. Płaszcz koloru złotego jest zapowiedzią przyszłego Królestwa. Użyte kolory symbolizują boskość, władzę, świętość i niezniszczalność Boga. Jezus prawą rękę wznosi w geście błogosławieństwa, a w lewej trzyma Księgę Życia – Pismo święte.
Litery przy postaci św. Józefa to grecki napis „święty Józef”, a przy IC XC przy postaci Jezusa to skrót od greckiego „Jezus Chrystus”. Litery OΩN na nimbie Chrystusa oznaczają „Jestem, który Jestem”.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Schola z Wieńca w Żarnowcu

Na przełomie lipca i sierpnia gościłyśmy w naszych progach, już po raz kolejny, młodych z Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu k. Włocławka. Tym razem przyjechały dziewczęta ze scholi z opiekunami – Paniami Basią Anią i z Panem Darkiem. Byli z nami cały tydzień! (więcej…)

Emmanuel

Współczesna ikona przedstawiająca Małego Jezusa, który ze wzniesionymi do nieba oczami błogosławi ptaszka, symbolizującego Boże stworzenie. Jezus ubrany jest ( jak zwykle na ikonach ) w szaty greckie – biała tunika symbolizuje czystość, a czerwony płaszcz przerzucony przez prawe ramię  wskazuje zarówno na Prawdę o Wcieleniu, jak i  na czekające męczeństwo. Jezus trzyma w lewej dłoni Zwój – Dobrą Nowinę, którą przyszedł głosić każdemu stworzeniu. Litery IC  XC w lewym górnym rogu ikony są skrótami słów Jezus Chrystus.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

„Bo z łaski spotyka nas Królestwo Boże na drodze naszego życia. A to, że dajemy zań wszystko, to ostatecznie jest niewiele…”

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją (Mt 13,44–46)

Te dwie króciutkie przypowieści mają wspólny temat: jest nim pouczenie o wartości Królestwa Bożego. (więcej…)