Opactwo Benedyktynek w Żarnowcu zaprasza do przetargu na remont i termomodernizację dachu „białego domku”. / przetarg odbył się 29. września br./

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia z dnia 29. września br.:

Pliki z dokumentacją do pobrania:


Opactwo Benedyktynek w Żarnowcu zaprasza do przetargu na dokumentację zabudowań. /przetarg odbył się 18. września br./

Protokół z przetargu z dnia 18. września:

Pliki z dokumentacją do przetargu: