Opactwo Benedyktynek
w Żarnowcu na Pomorzu

ul. Klasztorna 1

84-110 Krokowa

tel. (58) 673 75 14
fax. (58) 673 57 52

e-mail: mniszki@benedyktynki-zarnowiec.pl

www.benedyktynki-zarnowiec.pl

Wsparcie naszego klasztoru:

w PLN: 03 1160 2202 0000 0000 5363 2826

w EUR: 98 1160 2202 0000 0000 2932 4274

z dopiskiem: „na cele kultu religijnego”