To właśnie ta Uroczystość, gdy Słowo stało się ciałem. Początek wielkiej, niewyobrażalnej, cudownej Tajemnicy Wcielenia. Ten moment, gdy pragnienie Boga, by być blisko człowieka zostało zrealizowane w sposób zupełnie zdumiewający. Bóg stał się człowiekiem. Bóg stał się dzieckiem w łonie matki. Mikroskopijnym, jak każde poczęte dziecko. To się naprawdę nie mieści w głowie.

Ta piękna Uroczystość to święto patronalne naszego Opactwa i naszej Parafii. Obyśmy jak Maryja umieli współpracować z Bożą łaską, aby i przez nasze życie wielkie Boże dzieła (i te zupełnie małe też) mogły się wydarzać.

Niech Tobie, Słowo, rozbrzmiewa podzięka,

I Twemu Ojcu wraz z Duchem płomiennym,

Za dar najświętszy wcielenia się Boga

Z miłości dla nas. Amen.

(liturgia godzin)