W minioną środę przeżywałyśmy piękną uroczystość: Mszę świętą prymicyjną odprawił w naszej kaplicy o. Jarosław, benedyktyn z opactwa Glenstal w Irlandii. Rodzinną atmosferę tego wydarzenia dodatkowo zaznaczyła obecność jeszcze dwóch naszych braci: Łukasza i Romana z Tyńca. Dziękując Panu Bogu za dar kapłaństwa życzymy o. Jarosławowi mocy Ducha Świętego i wielu łask potrzebnych w posłudze przybliżania Boga ludziom.