Ustalając daty kolejnych rekolekcji raczej nie bierzemy pod uwagę uroczystości czy świąt jakie akurat w ciągu roku przypadają. Tym razem bardzo pięknie się ułożyło – tematem III części Weekendowych Rekolekcji Benedyktyńskich, jest relacja osób Bożych w Trójcy Przenajświętszej, a szczególnie Boga Syna do Boga Ojca. W niedzielę kończącą spotkanie obchodziliśmy właśnie – Uroczystość Trójcy Świętej.

W rekolekcjach uczestniczyło 9 osób – 5 pań i 4 panów. Wszyscy przyjechali już kolejny raz. Przywiodło ich pragnienie ciszy i modlitwy i spotkania z Panem. Z gorliwością uczestniczyli w Monastycznej Liturgii Godzin, Eucharystii, Adoracji, słuchali w skupieniu konferencji naszej s. Małgorzaty. (więcej zdjęć w galerii) Było to już ostatnie weekendowe spotkanie przed wakacjami. Następne we wrześniu – już z zakwaterowaniem także w I. części Zacisza św. Benedykta. „Niech Bóg będzie we wszystkim uwielbiony! Tobie chwała Trójco Święta – jedyny Boże, wszędzie i zawsze, teraz i na wieki!”(antyfona z jutrzni) Amen