Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to święto patronalne zarówno naszego opactwa, jak i naszej parafii. Dziękujemy Panu Bogu za to, że posłał na świat swojego Syna, który stał się jednym z nas. Dziękujemy Maryi za Jej „Amen” na tę tajemnicę, na stanie się żywą monstrancją Bożej obecności. Dziękujemy Bogu za cud każdego poczętego ludzkiego życia i prosimy o szczęśliwe narodziny, a także o dar potomstwa dla małżeństw, które z upragnieniem na nie czekają. Ogarniamy modlitwą życie każdego człowieka, bo coraz lepiej zdajemy sobie sprawę, jak jest cenne i kruche zarazem.  Panie, który postanowiłeś żyć naszym życiem na ziemi, daj nam ufność, że nasze życie jest w Twoich rękach. Daj nam na nowo cieszyć się nim i dziękować Ci za nie całym sercem.