Kochani! Jako mniszki klauzurowe zapewniamy o naszej codziennej modlitwie w intencji obecnej sytuacji w Polsce i na świecie wywołanej koronawirusem. Choć zwyczajem klasztornym podczas każdego Adwentu i Wielkiego Postu nie przyjmujemy Gości, jednak zapewnimy o modlitewnej bliskości z Wami.  Codziennie łączymy się Wami duchowo o 20.30 na Różańcu. Bóg jest zawsze z nami!!! Nie traćmy nadziei.

Zastosowałyśmy się do wszystkich zaleceń Konferencji Episkopatu oraz rządu. Nasza jednomyślność jest teraz bardzo potrzebna i niech będzie też naszym świadectwem.

„I nigdy nie tracić ufność w miłosierdzie Boże” (Reguła św. Benedykta, rodz. IV,74).

„Złe myśli natychmiast rozbijać o Chrystusa jak o skałę” (Reguła św. Benedykta, rodz. IV,50)