Rodzina benedyktyńska obchodzi święto Przejścia do Nieba świętego ojca Benedykta. W tym roku szczególnie wymowne, gdy na świecie, a zwłaszcza we Włoszech – ojczyźnie św. Benedykta, tylu ludzi przechodzi do wieczności w tak dramatycznych okolicznościach. Przypomnijmy, że św. Benedykt – podobnie jak św. Józef – jest patronem dobrej śmierci. Jego wstawiennictwu polecamy więc tych, którzy rozpoczynają nowe życie, życie w Bożych rękach, prosząc, aby Pan złagodził ból cierpienia fizycznego i duchowego, izolacji, rozłąki z najbliższymi, braku dostępu do sakramentów świętych. Panie, weź ich w ramiona i przytul do Serca.