Serdecznie zapraszamy Siostry zakonne do naszego Opactwa na Benedyktyńskie Rekolekcje. Od czterech lat regularnie i cyklicznie odbywają się u nas Weekendowe Rekolekcje Benedyktyńskie, głównie dla osób świeckich. Cieszą się one sporym zainteresowaniem, za co składamy Bogu wielkie dzięki. Pojawił się pomysł „przygotowania” podobnych specjalnie dla Sióstr zakonnych. Udało się! Zapraszamy i czekamy…

Konferencje głosić będzie nasza siostra Małgorzata Borkowska OSB

Zapewniamy stałą obecność i gotowość do posługi kapłana


Rekolekcje chyba nie są po to, żeby słuchać czegoś zupełnie nowego: raczej są powrotem do prawd i zasad starych, znanych, może nieco przez nas na co dzień spychanych na bok, ale podstawowych. (…) To słowo AMEN, wypowiadane przed Bogiem i do Boga, jest właściwie istotą i treścią całej naszej modlitwy. I przede wszystkim, tak jak w ustach Maryi, powinno ono objąć tajemnicę Wcielenia. Nasza zgoda na przyjście Syna Bożego na ziemię nie jest wprawdzie warunkiem Jego przyjścia – to kluczowe AMEN wypowiedziała już Maryja w imieniu ludzkości – ale jest akceptacją wszelkich konsekwencji tego faktu, w tym także i wkroczenia Pana w nasze własne życie. (…) Zastanówmy się jednak nad tym, że to nie my – nawet jeśli liczyć naszą zgodę od chwili zgody Maryi – nie my pierwsi tu mówimy AMEN. Bóg Syn powiedział je wcześniej. I nawet nie myślę tu o Jego podstawowym zamiarze oddania życia z miłości do Ojca: myślę o Jego wejściu w bardzo konkretną ludzką rzeczywistość. (fragment konferencji)


Temat: „Amen”

Termin: 4–8.07.2022 r.
Rozpoczęcie w poniedziałek o godz. 18:00 i zakończenie śniadaniem w piątek ok. 10.00


Zapisy: Zgłoszenia udziału wysyłać mailowo na adres e-mail: rekolekcje@benedyktynki-zarnowiec.pl lub u s. Weroniki OSB (tel. 881 003 758). Liczba uczestników ograniczona. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych grupy rekolekcyjne maksymalnie do 8 osób, tak by każdy miał pojedynczy pokój z dostępem do łazienki (chyba, że któraś Siostra będzie chciała i mogła być z inna Siostrą).


W trakcie rekolekcji obowiązywać będzie całkowite milczenie. Zalecamy niekorzystanie z telefonów komórkowych, w związku z tym prosimy o przywiezienie „tradycyjnych” budzików. Przyda się też notes, coś do pisania oraz Pismo Święte. Koszt: ofiara.


Plan dnia:

Poniedziałek

18:00 – Spotkanie organizacyjne
18:30 – Konferencja
19:00 – Kolacja
20:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy
20:30 – Kompleta

Wtorek – Czwartek

6:00 – Jutrznia
7:00 – Msza św.
7:45 – Śniadanie
9:15 – Konferencja
10:15 – Lectio divina (wprowadzenie)
12:20 – Konferencja
12:50 – Modlitwa południowa
13:00 – Obiad
Odpoczynek, spacer
15:00 – Godzina czytań
15:30–18:15 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
17:45 – Nieszpory
18:15 – Konferencja
19:00 – Kolacja
20:00 – Różaniec i Kompleta

Piątek
6:00 – Jutrznia
7:00 – Msza św.
7:45 – Śniadanie
9:00 – Spotkanie na zakończenie z Mniszkami żarnowieckimi (dzielenie, rekreacja)

Plan może ulec zmianie w przypadku upałów!!!