Ecce Homo

Ikona ta przedstawia Chrystusa w scenie wyszydzenia, w czasie męki. Czerwony płaszcz narzucony na ramiona jest nawiązaniem do płaszcza, który rzymscy żołnierze włożyli na Chrystusa, ale też symbolizuje całe człowieczeństwo Chrystusa i Jego mękę. Złote tło symbolizuje boskość Jezusa. Na ikonie głowę Chrystusa ota-cza nimb krzyżowy, w którym wpisane są litery  ΟΩΝ znaczące Ten – Który – Jest. A nad nimbem litery IC XC oznaczające Jezus Chrystus.  Nimb Chrystusa i całość obrazu otacza czerwona linia, która wskazuje na świętość i niejako `oddziela` przestrzeń sacrum od świata zewnętrznego.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Nowy kandydat na Oblata

W ubiegłą środę, 3. 10. A.D. 2018,  we wspomnienie bł. O. Columby Marmiona OSB – opata, Pan Mateusz rozpoczął roczną próbę przed złożeniem przyrzeczeń oblackich. Obrzęd odbył się w kaplicy klasztornej.  Pan Mateusz otrzymał medalik św. Benedykta. Matka wygłosiła okolicznościowe słowo. Z dokonaniem aktu przystąpienia do próby oblackiej, jest połączona możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Próba potrwa rok. Bardzo cieszymy się z tego wydarzenia i zapewniamy o modlitwie za nowego Kandydata na Oblata żarnowieckiego oraz za Jego Bliskich. Jeśli wytrwa, dołączy do już istniejącej ośmioosobowej wspólnoty – będzie 4. „Bratem – Oblatem”. Po obrzędzie w Kaplicy świętowaliśmy na wspólnej rekreacji. Więcej o oblaturze  na naszej stronie.

Archanioł Rafał

Postać Archanioła Rafała ( Rafael- Bóg uzdrawia ) jest opisana w Księdze Tobiasza. Jest on Bożym posłańcem mającym czuwać nad podróżą młodego Tobiasza oraz uwolnić od dręczącego demona Sarę i uleczyć ze ślepoty starego Ojca Tobiasza. Jest niejako uosobieniem Opatrzności Bożej czuwającej nad wiernym i modlącym się ludem. Stąd postać Archanioła ukazuje całe piękno stworzenia; odziana jest w uroczystą szatę, posiada skrzydła symbolizujące jego duchową naturę. W lewej ręce trzyma kosz z rybą, co jest nawiązaniem do epizodu z Księgi Tobiasza, gdzie za pomocą wnętrzności złowionej ryby przynosi uwolnienie i uzdrowienie. Gest prawej ręki oznacza, że uwielbienie należy się tylko Bogu, a on sam jest tylko Bożym posłańcem.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Mandylion

Zgodnie z tradycją Kościoła, pierwsza ikona Chrystusa powstała jeszcze za Jego życia na ziemi. Był to wizerunek zwany Świętym Obliczem. Wyobrażenie to przedstawia cudowne Oblicze Jezusa odbite na chuście. Na ikonie głowę Chrystusa otacza nimb krzyżowy , w którym wpisane są litery  ΟΩΝ znaczące „Ten – Który – Jest”. A nad nimbem na chuście litery IC XC oznaczające Jezus Chrystus. Nimb Chrystusa i całość obrazu otacza czerwona linia, która wskazuje na świętość i niejako „oddziela” przestrzeń
sacrum od świata zewnętrznego.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Wezwanie kaplicy klasztornej

Pragniemy ogłosić radosną wiadomość. Nasz czcigodny Ks. Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź z dniem 20.09. A.D.2018 nadał naszej klasztornej kaplicy wezwanie PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO. Uroczystość patronalną obchodzić będziemy każdego roku w dniu 14. września. (więcej…)

Eleusa

Eleusa (z gr.- czuła, miłosierna, miłująca), jest jedną z najbardziej popularnych typów ikonograficznych Maryi. Ikona przedstawia Matkę Bożą przytulającą do policzka Chrystusa. Emanuel trzyma w rękach zwój (rotulus) – Ewangelię – symbol wiedzy, mądrości, nauczania. Płaszcz Matko Bożej ma kolor czerwony – królewski i jest ozdobiony trzema gwiazdami ( na lewym ramieniu gwiazdę zasłania postać Jezusa) – symbol dziewictwa Maryi, Królowej Niebios. Litery MP OY – co jest skrótem greckich słów ΜΗΤΗΡ ΟΕΟΥ oznaczają Matkę Bożą, a IC XC – Chrystusa.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

Słowo Ojca Świętego Franciszka do benedyktynek

W dniach 6 – 13. września 2018 roku odbyło się w Rzymie kolejne spotkanie Międzynarodowej Komunii Benedyktynek. Uczestniczyły w nim delegatki żeńskiej gałęzi Zakonu Świętego Benedykta, z 19 regionów, na jakie jest podzielony cały świat. Były też przedstawicielki z polskiej rodziny benedyktynek, do której należą oprócz mniszek benedyktynek także kamedułki, benedyktynki sakramentki, benedyktynki misjonarki, benedyktynki samarytanki, benedyktynki oblatki i loretanki. W programie spotkania znalazła się także audiencja w Watykanie u Papieża Franciszka. Ojciec Święty wygłosił krótkie słowo do zgromadzonych. Umieszczamy poniżej tłumaczenie żarnowieckie tekstu, jaki pojawił się na oficjalnej stronie watykańskiej w języku włoskim. (więcej…)

Włości i rachunki klasztoru chełmińskiego 1579–1618

Do klasztoru chełmińskiego przed jego opustoszeniem należały następujące włości. W powiecie chełmińskim: Czyste Wielkie i Małe, Osnowo, Janowo, Mgoszcz, Rybaki; może także Zakrzewko. W powiecie świeckim, za Wisłą: Grabowo, Rutki, Łąkie (dziś: Polskie Łąki). W powiecie toruńskim: Ostaszewko (dziś nie istniejące). Prawie wszystkie te majątki w wieku XVI przeszły w ręce świeckie. Po odnowie klasztoru (1579) tylko o jeden z nich, to jest o Ostaszewko, trzeba było toczyć sądowy proces, który jednak skończył się, pomyślnie dla klasztoru, już w roku 1581 (1). Nadto, przez blisko 20 lat trwał proces graniczny, bardzo trudny, z Samuelem Konarskim, właścicielem Topólna, a sąsiadem Grabowa i Rutek. Wszystkie inne włości zwracano mniszkom bez żadnych takich trudności, jakie kronikarka uznałaby za warte zapisania; najdłużej w rękach świeckich było Zakrzewko, ale w roku 1608 strona przeciwna wycofała swoje pretensje. W Kronice Benedyktynek Chełmińskich znajdujemy po prostu kolejne wzmianki o tych włościach w miarę jak po objęciu ich zaczynano dokonywać w nich remontów i różnych inwestycji. Pierwsza jest wzmianka o Grabowie, która pojawia się w roku 1581 (2); zbudowano tam wtedy nową stodołę i jakąś izbę, może dobudówkę do dworu. Kronika sięga niestety tylko do roku 1618 – dalszy ciąg zaginął – więc możemy śledzić rozwój gospodarki klasztoru tylko przez lat trzydzieści dziewięć. Od roku 1586 zaczyna się też zakup nowych nieruchomości, których do roku 1618 włącznie nabyto dwanaście. Wreszcie od roku 1599 zaczyna się notowanie przychodu i rozchodu, tak w pieniądzach, jak i w naturze; to można śledzić przez lat 20. Na kilka problemów chciałabym tu zwrócić uwagę. (więcej…)

Michał Archanioł

Imię MICHAEL oznacza : Któż jak Bóg? Archanioł Michał jest przedstawiany na kartach Pisma Św. jako wódz zastępów niebieskich. Na ikonie jest przedstawiony w szacie rzymskiego żołnierza, jednak kolorystyka ma znaczenie symboliczne. Ciemno niebieski płaszcz wskazuje na duchową naturę, a biało – złocista tunika na czystość i piękno. Uwagę zwracają szczególnie piękne, wielobarwne skrzydła Archanioła mające ukazać piękno Bożego stworzenia. Michał oburącz trzyma włócznię zwieńczoną krzyżem – znakiem zwycięstwa Chrystusa – którą przebija smoka, Leżący pod jego stopami smok ma barwę ognia, co jest nawiązaniem do Księgi Apokalipsy.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych

8. „Ku zmartwychwstaniu” – O cichszym zamykaniu drzwi… Siostra Małgorzata Borkowska OSB o ośmiu błogosławieństwach Jezusa

Doszedłszy przez siódme błogosławieństwo do szczytu, nazwany już synem Bożym, otrzymuje wreszcie człowiek błogosławieństwo ósme: Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z Mego powodu kłamliwie wszystko złe mówią na was: cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie (Mt 5,10–12). (więcej…)