„O Niewiasto pełna łaski i łaską przepełniona! Nadmiar tej łaski ożywia i przywraca życiu wszelkie stworzenie. Dziewico ponad wszystko błogosławiona! Tym błogosławieństwem cały świat jest błogosławiony: Stwórca błogosławi nim całe stworzenie, a ono w zamian błogosławi swego Pana.” (św. Anzelm)

Przeżywamy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Włączamy się w radość całego Nieba, które wpatrzone w Maryję, uwielbia Boga. I my wpatrujemy się w Tę, którą wybrał i zaprosił, by w Niej dokonała się Tajemnica Wcielenia. Niepokalanie poczęta, zachowana od wszelkiego grzechu, aby rozniecić w nas tęsknotę za tym pięknem, do którego jesteśmy wszyscy powołani, choć na inny sposób.

To szczególny dzień dla naszej Kongregacji Mniszek Benedyktynek w Polsce, nasze święto patronalne. Powierzamy opiece Niepokalanej wszystkie sprawy naszych wspólnot i prosimy o wielkie pragnienia, by nasze życie było coraz bardziej zanurzone w Bożym blasku i było na Jego chwałę.