Trwamy na modlitwie podczas świętych dni Wielkiego Tygodnia. Niebawem rozpocznie się Triduum Paschalne i czas świętowania Wielkanocy. Wszystkim naszym Bliskim, Przyjaciołom, Gościom, Dobroczyńcom, Uczestnikom rekolekcji benedyktyńskich, a także Sympatykom i Turystom, wszystkim, których Pan postawił na naszej drodze, składamy z serca płynące świąteczne życzenia.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” (J 3,16)

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1P 1,3), bo przez powstanie z martwych swego Syna na nowo nas zrodził
w wierze, obdarzył nas niezniszczalną nadzieją życia wiecznego, byśmy mogli w teraźniejszości zmierzać zawsze do celu, jakim jest ostateczne spotkanie z naszym Panem i Zbawicielem.”    Benedykt XVI

Alleluja!  Chrystus zmartwychwstał!

Prawdziwie zmartwychwstał!

          Z całego serca życzymy, aby prawda o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, była dla nas wszystkich umocnieniem i źródłem nadziei
i niewzruszonego pokoju. Niech radość paschalna wypełnia nasze serca i myśli, byśmy dla cierpiących i zatrwożonych sióstr i braci , byli świadkami Bożej Miłości. Łączymy serdeczne pozdrowienia i zapewnienie o naszej gorącej
 siostrzanej modlitwie.

                Życzymy zdrowych i błogosławionych świąt Wielkanocnych!

M. Faustyna Foryś OSB
wraz z całą Wspólnotą mniszek żarnowieckich