To nasze siostry w Żytomierzu na Ukrainie w piwnicy klasztoru w czasie nalotu. Matka Klara trzyma Najświętszy Sakrament.Modlimy się o pokój dla Ukrainy, dla całego świata. W tym ciemnym czasie, gdy zło wydaje się przejmować panowanie, trwamy przy Księciu Pokoju, z nadzieją, z wiarą, że On ma wszystko w swoich rękach, choćby się wydawało, że jest inaczej. Nie ustawajmy w modlitwie! Ona teraz łączy cały świat.