Rozpoczął się najpiękniejszy, najbardziej kolorowy miesiąc w całym roku kalendarzowym – maj – poświęcony Matce Bożej. W całej Ojczyźnie w kościołach, kaplicach, przy kapliczkach i przydrożnych krzyżach, śpiewana jest Litania loretańska. Wśród wielu wyśpiewywanych tytułów Maryi jest tytuł Królowej Polski. Kiedyś Król Polski Jan Kazimierz obrał Matkę Bożą za Królową Polski i oddał cały kraj pod Jej panowanie. Kościół ten akt potwierdził ogłaszając taki tytuł Maryi dla całego kraju, a Jan XXIII ogłosił Najświętszą Maryję Pannę Królowę Polski, główną Patronką Polski. Mamy najlepszą z Mam. Jest ona najświętszą Szafarką łask Bożych. Niech Bóg będzie uwielbiony w tej tajemnicy macierzyństwa i opieki Maryi nad naszym narodem.

1. Pani, Królowo naszego narodu,

Jesteś od wieków ostoją i mocą

Tych, którzy w Tobie złożyli nadzieję,

Bogarodzico.

2. Idziesz przed nami jak obłok świetlany,

Swoją jasnością wskazując nam drogę

Wiary, pokoju, jedności i zgody,

Bogarodzico.

 3. W święta triumfu i trudzie codziennym

Z Twoją pomocą pragniemy być wierni

Dobrej Nowinie królestwa Bożego,

Bogarodzico.

 4. Chroń nas, o Matko, przed naszą słabością,

Bądź z Twoim ludem, gdy próba nadejdzie,

Uczyń nas wszystkich świątynią Jezusa,

Bogarodzico.

5. Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,

Trójcy Jedynej niech będzie na wieki

Cześć i podzięka za naszą Królowę,

Bogarodzicę. Amen. (hymn z monastycznej Liturgii Godzin)