Podczas Kapituły Generalnej naszej Kongregacji Mniszek Benedyktynek w Polsce odbyły się wybory nowej Matki Prezeski oraz Zarządu. Prezeską została wybrana Matka Barbara Dendor z klasztoru w Jarosławiu, a asystentkami Matka Klara Lechoszest z Drohiczyna oraz nasza Matka Faustyna Foryś. Życzymy dużo światła Ducha Świętego i potrzebnych łask w posłudze dla Kongregacji.