Pantokrator ( grec. ПАΝΤΟΚΡΑΤΩΡ) – znaczy Wszechwładny. Jezus na ikonie jest przedstawiony
w ciemno – czerwonej tunice (symbol Wcielenia i ludzkiej natury) z widocznym na prawym ramieniu złotym pasem. Jest to symbol władzy królewskiej Chrystusa. Przez lewe ramię przerzucony jest niebieski płaszcz – symbol Jego Boskiej natury. Po bokach głowy Jezusa znajdują się litery IC XC – skrót od  Jezus Chrystus. W nimbie krzyżowym wokół głowy Chrystusa znajdują się litery ΟΩΝ – co znaczy „Ten-Który-Jest”.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych