Każdego roku – 25 marca –  Opactwo i Parafia w Żarnowcu obchodzą jako święto patronalne – Uroczystość Zwiastowania Pana. Taka właśnie stara forma językowa tytułu święta zachowała się u nas do dziś. Tego dnia celebrujemy tajemnicę naszej wiary  – Wcielenie Syna Bożego – przyjście Pana – na ziemię w ludzkim ciele. Za  9 miesięcy będzie Boże Narodzenie! A jak święto patronalne, to i odpust – dar Kościoła!

Niektórzy kaznodzieje kładą nacisk na maryjny charakter tego święta. W tym roku – A.D. 2022 – „maryjność” tego dnia potęguje się jeszcze bardziej przez Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi – jakiego w Rzymie dokona Papież Franciszek,  a w Fatimie Ks. Kard. Konrad Krajewski.

Wraz z całym niemal światem łączymy się w błaganiu o nawrócenie i pokój – właśnie 25.marca. – w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

A w łono Maryi wstępuje SAM KRÓL POKOJU!