Dobiega końca w Liturgii Kościoła radosny okres wielkanocny. Kończy go Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Prośmy i wzywajmy nieustannie, aby Duch Boży nas prowadził w codzienności drogami Ewangelii.

Światło jasne i potężne,
Coś zesłało z nieba płomień
Apostołom Chrystusowym,
Ty napełniasz nasze myśli
I wzbogacasz zdolność mowy.

Ty, coś darem jest i dawcą,
Wszelkim dobrem dusz człowieczych,
Przybądź, o Pocieszycielu,
Namaść serca, rządź językiem,
Aby wspólnie Cię chwaliły.

My, synowie niegdyś grzechu,
Teraz zaś dziedzice łaski,
Będąc nowym już stworzeniem
Dzisiaj, Duchu, Cię prosimy,
Abyś miłość w nas zapalił.

Tyś jest Ojcem miłosierdzia,
Więc uwolnij nas od winy;
Odrodzonym przez Chrystusa
Udziel szczęścia i wesela
W doskonałej pełni życia.

Amen. Alleluja.

(Monastyczna Liturgia Godzin – Hymn na Godzinę czytań)