W dniach od 16 do 18 lutego, w pierwszych dniach Wielkiego Postu, odbyły się rekolekcje dla Oblatów. Po powitaniu z Matką Ksienią, w kawiarence Zacisza św. Benedykta, zaczęliśmy spotkanie od ćwiczenia śpiewu z Liturgii Godzin prowadzonego przez siostry Rafaelę i Weronikę. Następnie wysłuchaliśmy pierwszej, z czterech konferencji rekolekcyjnych wygłoszonych przez o. Stanisława Kyca OSB, proboszcza parafii tynieckiej.

W całym cyklu rozważań Ojciec dzielił się z nami szeregiem refleksji odnoszących się do naszej drogi za Jezusem Odkupicielem świata, zgodnie z Regułą św. Benedykta, żyjąc dla wspólnoty w otaczającym nas świecie. Ostatnia konferencja dotyczyła znaczenia w naszym życiu krzyża, który przypomina nam o wierności prawdzie i swemu sumieniu wbrew wszelakim trudnościom, o miłości względem Boga i ludzi. Wobec nieuniknionego cierpienia i śmierci krzyż uczy nas cierpliwości i ufności.

Piątkowy wieczór, po adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy i Komplecie, spędziliśmy na rozmowach z dawno nie widzianymi siostrami i braćmi w oblaturze. Sobota była dniem pustyni i milczenia. Oprócz dwóch konferencji, był to czas na medytację, lekturę, Spowiedź Świętą i osobiste rozmowy z siostrami.

W niedzielę na Mszy Świętej pani Marzena złożyła Przyrzeczenia Oblackie.

Oby we wszystkim Bóg był uwielbiony! – autor – Oblatka Żarnowiecka (foto z rekolekcji tu, z Mszy św. z przyrzeczeniami – tu)