Ostatnie dni Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego dla trzynastu uczestników naszych rekolekcji stały się dniami wyciszenia i skupienia. W otoczeniu rozkwitających wiosennych roślinek nasi rekolektanci modlili się z nami Liturgią Godzin, która w tych dniach szczególnie często rozbrzmiewa radosnym „Alleluja!”, adorowali Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, rozmyślali w samotności, a także z zapałem pomagali w produkcji ciasteczek i przy pieleniu ogrodu. Swoje skupienie zakończyli w Święto Bożego Miłosierdzia, po czym z zapasem nowych sił duchowych powrócili do swoich domów. Dziękujemy za ten wspólny czas i życzymy pięknych owoców tych chwil spędzonych przy Sercu Pana.

Zdjęcia można obejrzeć tutaj.