Drodzy Przyjaciele naszego Opactwa!

W związku z rozwijającą się na nowo z wielką siłą pandemią Covid -19 odwołujemy wszystkie Benedyktyńskie Rekolekcje Weekendowe do końca bieżącego roku.

Uczestnikami tych spotkań są zawsze osoby z różnych stron Polski i nie tylko. Wszyscy Rekolektanci dotychczas wzorowo stosowali się do epidemicznych obostrzeń i zachowywali dystans na posiłkach i w kaplicy, nosili maseczki i dezynfekowali ręce.

Jednak nasz powiat pucki jest aktualnie w strefie czerwonej, z czego wynika bardzo ograniczona ilość osób, jakie mogą przebywać w kaplicy. Nasz klasztor nie jest zbyt przestronny i ostatecznie bliskość fizyczna jest nieunikniona, więc mając na uwadze dobro naszych Gości, a także naszych Sióstr Seniorek, taka decyzja.

Zapewniamy o modlitwie w intencji każdej i każdego, kto zgłosił swe pragnienie uczestnictwa w rekolekcjach. Cieszymy się, że ta wspólnota rekolekcyjna tak się rozszerza.

Zachęcamy do czytania i słuchania konferencji z naszej czytelni na stronie. W grudniu, obserwując rozwój wydarzeń związanych z epidemią, spróbujemy ustalić terminy rekolekcji na 1. półrocze A.D. 2021.

Pozostając w łączności modlitewnej z Wami, życzymy wszystkim dużo zdrowia i pokoju serca. Umacniajmy się wzajemnie niosąc pocieszenie i pomoc potrzebującym i przygnębionym. Niech i w tym trudnym czasie Pan będzie uwielbiony!