Podczas nabożeństw czerwcowych śpiewamy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W kolejnych wezwaniach tej modlitwy: Serce Jezusa, Świątynio Boga; gorejące Ognisko miłości; cierpliwe i wielkiego miłosierdzia; w którym sobie Ojciec bardzo upodobał… medytujemy miłość jaką jesteśmy ukochani przez naszego Pana.

Próbujemy ogarnąć umysłem tajemnicę tej Miłości. W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, to kolejna szansa, by zbliżyć się do Niego i powierzyć Mu swoje życie. Poznawanie, jaki jest nasz Zbawiciel, to zadanie na całe życie. Zagłębiając się nieustannie w Słowo Boże, czekamy na światełko zrozumienia, by choć trochę być jak ON. Aby kochać jak ON. W hymnie brewiarzowym śpiewamy:

Jezu, dawco przebaczenia,

Źródło łaski nieprzebranej

I rozkoszy serc prawdziwa,

W Tobie radość i nadzieja. 

 Tyś ufnością pokutników,

Hojnie spełniasz nasze prośby;

Jesteś szczęściem szukających,

Czymże będziesz, gdy Cię znajdą?

 Twoja miłość, dobry Jezu,

Odpoczynkiem jest dla myśli,

Bez przesytu ją napełnia

I rozbudza głód wciąż nowy.

 O umiłowany Jezu,

Celu pragnień ludzkiej duszy,

Ciebie nasze łzy szukają

I przyzywa głębia serca. 

 Tyś jest samą łagodnością

I cudownym serc pokojem,

Tyś dobrocią niepojętą,

Co przygarnia nas do siebie. 

 Jezu, Synu czystej Matki

I najmilsze ukojenie,

Tobie chwała nieskończona

Niech w królestwie Twoim będzie. Amen.

Jezu cichy i pokornego serca – uczyń serca nasze według Serca Twego ! Królu Miłości, zmiłuj się nad nami!