Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.

J 1, 1 – 3

Drodzy Przyjaciele, Znajomi, Wszyscy Zaglądający na naszą stronę!

U początku Roku Pańskiego 2023 życzymy Wam odkrywania, że na początku wszystkiego jest Bóg. To w Jego rękach zaczął istnieć świat, w Jego rękach rozpoczęło się życie każdego z nas i to On jest tym, który panuje nad biegiem dziejów, choćby wydawało się, że jest inaczej. Jemu powierzamy wszystko, co w tym roku się wydarzy; prosimy, by mocno trzymał nas za rękę, by dał doświadczyć, że jest z nami w radościach i trudach i nic nie dzieje się bez Niego. Niech będzie to naprawdę Rok Pański, Jego własny, jak każdy poprzedni i następny. I niech będzie we wszystkim uwielbiony!