U stóp Matki Bożej złożyłyśmy to, co wyrosło w naszym (i nie tylko naszym) ogrodzie. Dziękujemy Bożej Opatrzności za opiekę nad nami, za urodzaje i pogodę, za ludzi, którzy przychodzą nam z pomocą i za każdą chwilę, w której odnajdujemy ślady czułej troski Dobrego Ojca Niebieskiego nad wszystkimi Jego dziećmi. Nasze dziękczynienie składamy przez ręce Tej, która w Nazarecie codziennie troszczyła się o potrzeby wzrastającego Jezusa i jest wzorem najpiękniejszego zaufania Bożej Dobroci.

„Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,
niech wszystkie narody dają Ci chwałę!
Ziemia wydała swój owoc:
Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
Niechaj nam Bóg błogosławi
i niech się Go lękają wszystkie krańce ziemi!”

Ps 67, 6-8