„A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.” (J 12, 32)

Po remoncie kaplicy i zmianie jej wezwania, po raz pierwszy będziemy obchodzić uroczystość odpustową w dniu 14 września – w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 

Chcemy dać się przyciągnąć Chrystusowi, który z otwartymi ramionami i sercem czeka na każdego, kto pragnie się do Niego zbliżyć. Znak hańby, który stał się znakiem zwycięstwa przez miłość, gromadzi nas w jedno. Tak jak Maryja i święty Jan, tak jak święci Benedykt i Scholastyka na freskach w naszej kaplicy, tak i my przychodzimy pod Krzyż, aby tam trwać w adoracji, w zachwycie, wpatrzone w jedyną Miłość naszego życia i uczyć się logiki Krzyża, która po ludzku zupełnie się w głowie nie mieści.

W tym uroczystym dniu, łącząc się także ze wszystkimi, którzy w naszym kraju będą uczestniczyć w wydarzeniu „Polska pod Krzyżem”, zapraszamy serdecznie na Mszę świętą w naszej kaplicy o godzinie 8.15.

A myśmy się chlubić powinni
Krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa.
W Nim jest zbawienie,
Życie i zmartwychwstanie nasze!