Dwa dni gościłyśmy w naszych benedyktyńskich progach osoby zaangażowane w projekt Manuscripta.pl. Podróżują po całej Polsce by skatalogować wszystkie istniejące średniowieczne manuskrypty, czy ich fragmenty. Poszukują w klasztorach, bibliotekach diecezjalnych i w wielu innych miejscach. Do naszego Opactwa przybył Pan kierownik projektu Profesor PAN dr hab. Jacek Soszyński oraz pani dr Dominika Grabiec – pracownik Zakładu Muzykologii i Katalogu Źródeł Muzycznych w Polsce PAN. 

Badali i zbierali materiał naukowy do badań szczegółowych nad naszymi „skarbami”. Graduały pisane przez cysterki żarnowieckie w XV w. , na kartach pergaminowych są cennymi manuskryptami i jak się okazuje kryją jeszcze wiele tajemnic. Najbardziej cieszymy się, że Pani Dominika zainteresowała się naszym XIV – wiecznym Antyfonarzem, który jest mało rozpoznany i opisany.

Czekamy na wyniki prac. I jeszcze kilka zdjęć.

Kilka słów o samym projekcie:

Manuscripta.pl to stały projekt współpracy, który stara się zebrać informacje bibliograficzne dotyczące zachowanych średniowiecznych rękopisów (i fragmentów książek) w polskich repozytoriach, zarejestrować Polonicę (książki o polskim pochodzeniu) w zagranicznych archiwach oraz zarejestrować wszystkie ślady zaginionych (zniszczone lub zaginione) rękopiśmienne w stosunku do polskich zbiorów. Twórcy projektu są głęboko przekonani, że uczeni pracujący nad średniowiecznymi rękopisami nie tylko w Polsce, ale na całym świecie potrzebują narzędzia informacyjnego, które ułatwi dostęp do polskich materiałów.

Projekt ma siedzibę w Instytucie Historii Nauki im. L. & A. Birkenmajera, PASC. W 2017 r. Instytut Sztuki, PASc i Instytut Badań Literackich PASc zostały instytucjonalnymi współpracownikami Manuscripta.pl. Od października 2017 r. Nasze działania finansowane są dzięki hojnej dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (0084 / NPRH5 / H11 / 84/2017). Ale nawet jeśli wszyscy nasi członkowie zespołu są pracownikami Polskiej Akademii Nauk, udało nam się poprosić o pomoc naszą firmę wielu specjalistów pracujących w instytucjach w całym kraju i za granicą, w szczególności bibliotekarzy, którzy dobrowolnie poświęcają swój czas i doświadczenie.

Nasze ogólne wytyczne są ustalane przez kolejne edycje wielkiego dzieła Paula Oskara Kristellera (i współpracowników) – Latin Manuscript Books przed 1600- z tym, że naszym celem jest zagłębienie się w szczegóły rękopisu. Naszym początkowym celem jest stworzenie spisu wszystkich istniejących manuskryptów w polskich zbiorach, w kolejnym etapie staramy się pracować nad krajowym wykazem. Jesteśmy świadomi ogromu tego zadania, więc na początku skoncentrujemy się na mniejszych repozytoriach – tych, które nie zatrudniają personelu przeszkolonego specjalnie do radzenia sobie ze średniowiecznymi rękopisami. Duże repozytoria, takie jak Biblioteka Jagiellońska czy Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, mają specjalistów, którzy zapewniają doskonałą informację o swoich zasobach i wyznaczają standardy opisu średniowiecznego rękopisu w Polsce. Dlatego te zbiory, przynajmniej na razie, będą traktowane tylko ogólnie.