W najbliższą niedzielę tj. 20.09.2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się Dzień otwarty w naszym Skarbcu w ramach projektu „Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego”. To już kolejna edycja…

Ze względu jednak na trwającą pandemię, aby ustrzec się przed dużym zgromadzeniem ludzi na małej powierzchni naszej instytucji pamięci, jaką jest nasz Skarbiec, zdecydowałyśmy się, na nieco zmienioną formę tego wydarzenia. I tak, oprócz spotkania w niedzielę, w dniach 14– 19 września br. w godzinach 16.00–17.30 (wejście na salę do 17:15) będzie można zwiedzić nasz Skarbiec, ale małymi grupkami, przy zachowaniu obowiązujących środków ostrożności. W Skarbcu prosimy o zakrycie ust i nosa i skorzystania z przygotowanej przy wejściu dezynfekcji rąk.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziedzictwem artystycznym i religijnym, które jest pod naszą opieką. Do zobaczenia!

A oto cały program tegorocznych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego:

Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego ‘ 2020

GMINA KROKOWA

realizowane przez TOWARZYSTWO UPIĘKSZANIA MIASTA PUCKA

we współpracy z Opactwem Benedyktynek w Żarnowcu i Ośrodkiem Kultury Sportu i Turystyki w Gminie Puck

12 września 2020 g. 16.oo Park Kulturowy OSADA ŁOWCÓW FOK w Rzucewie

WERNISAŻ wystawy fotograficznej pt. Inwentaryzacja SKARBCA BENEDYKTYNEK w Żarnowcu 3. etap

13 września 2020 g. 16.oo Zamek w Krokowej

WERNISAŻwystawy fotograficznej pt. Inwentaryzacja SKARBCA BENEDYKTYNEK w Żarnowcu 3. etap

14-19 września 2020  g. 16.oo-17.15 Opactwo Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu      

„Drzwi otwarte” w SKARBCU Benedyktynek w Żarnowcu

20 września 2020 g. 10.oo-13.oo krużganki d. opactwa cysterek i benedyktynek żarnowieckich; Parafia w Żarnowcu

WERNISAŻ wystawy fotograficznej pt. Inwentaryzacja SKARBCA BENEDYKTYNEK w Żarnowcu 3. etap

POCZĘSTUNEK „…z benedyktyńskiej spiżarni i ogrodu”

prezentacja nagrań CHORAŁU w wykonaniu mniszek benedyktynek żarnowieckich

od 19 września 2020 wirtualnie: www.benedyktynki-zarnowiec.pl

         krótkie REPORTAŻE ze zwiedzania SKARBCA benedyktynek

PANEL DYSKUSYJNY pt. Miejsce ochrony dziedzictwa kulturowego i opieki nad zabytkami wśród priorytetów aktywności wspólnej społeczności lokalnej

PROMOCJA książki w opracowaniu s. Małgorzaty Borkowskiej: Reguła św. Benedykta w XVII-wiecznej transkrypcji Matki Ksieni Magdaleny Mortęskiej