Zaczęła przyjeżdżać do Żarnowca w czasach, gdy Ksienią była jeszcze Matka Edyta Samuk OSB. Starsze siostry mówią, że była naszą Oblatką od zawszePani Profesor Teresa Siemieniewska z Wrocławia. Była pracownikiem Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, specjalistką w dziedzinie fizykochemii materiałów węglowych. Profesor zwyczajny, wykładowca akademicki, matka Ks. Bp. Andrzeja Siemieniewskiego – biskupa pomocniczego diec. wrocławskiej. Jak tylko mogła, co roku przyjeżdżała do Żarnowca, by modlić się z nami Liturgią Godzin, po prostu być w naszym Domu. Urodziła się 14.05.1931 r. w Warszawie. Odeszła w 90. roku swego życia. Do Żarnowca przyjechała, gdy poznała naszą s. Krystynę Klejdysz OSB – sekretarkę Matki Ksieni Edyty, która w różnych sprawach zakonnych czasem jeździła do Wrocławia. I tak to się zaczęło… Przyjeżdżała ze swymi synami. Wielokrotnie, w ostaniach kilkunastu latach, przyjeżdżała z Ks. Biskupem. Ostatni raz była w Żarnowcu kilka lat temu. Potem zdrowie już nie pozwalało na tak dalekie wyprawy. Skromna, pogodna i niezwykle życzliwa i zawsze gotowa do pomocy i wsparcia – czego cała nasza Wspólnota i pojedyncze siostry doświadczyły wielokrotnie. Wierna czcicielka św. naszego Ojca Benedykta odeszła.. zasnęła w Panu – jak nasz Patriarcha – podczas modlitwy – odmawiając Różaniec święty wraz z Ks. Biskupem Andrzejem i swoją Opiekunką. Pogrzeb odbył się we Wrocławiu 8.04.2021r. Dziękujemy za Jej przykład życia i wszelkie dobro, które przez Jej osobę było i naszym udziałem. Modlimy się, by Dobry Bóg, którego wielbiła przez całe swoje życie, przyjął Panią Teresę do radości wiecznej i obdarzył ją wiecznych pokojem z Matką Najświętszą i świętymi w Niebie. Amen