W najstarszym istniejącym klasztorze Mniszek Benedyktynek w Staniątkach pod Krakowem,  odbyło się kolejne spotkanie Rodziny Benedyktyńskiej. Temat spotkania brzmiał „Na skale Słowa Bożego”. W dniach 11– 13. października Przełożeni benedyktyńskich wspólnot żeńskich i męskich, zakonów kontemplacyjnych i czynnych, żyjących duchowością św. Benedykta, wysłuchali kilku konferencji. O. Opat Szymon Hiżycki OSB mówił na temat „Klasyczny schemat Lectio Divina odczytany nieco inaczej”.  Wypowiedź o. Konrada Małysa OSB dotyczyła „Lectio Divina w życiu duchowym”, a o. Włodzimierz Zatorski OSB zreferował temat „Rola Pisma św. w Regule św. Benedykta”.

Wysłuchano też relacji M. Blandyny Joanny Michniewicz OSBap – z międzynarodowego spotkania żeńskiej gałęzi rodziny benedyktyńskiej, podczas której nasze Reprezentantki spotkały się z Ojcem Św. Franciszkiem. (Na naszej stronie publikowałyśmy już wcześniej słowa Papieża z tego spotkania.) Uczestnicy staniąteckiego zjazdu mieli też okazję do wymiany informacji na temat aktualnych spraw i podejmowanych zadań w poszczególnych wspólnotach. Jeden dzień był przeznaczony na wyjazd integracyjny do Sanktuarium w Świętym Krzyżu i do Jędrzejowa, by odwiedzić OO. Cystersów. „Zobaczcie jak jest dobrze przebywać razem z braćmi” – mówi psalmista. Spotkanie owocne, umacniające jedność, której tak Kościołowi potrzeba.

Polecamy cykl konferencji ojca Szymona Hiżyckiego OSB – opata tynieckiego na temat Reguły św. Benedykta: