„Na dowód tego, że jesteśmy synami Bożymi w tej wierze, jaka jest w Chrystusie Jezusie, wysłał Bóg do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze, alleluja. Albowiem nie dał wam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.”

(Responsorium z Godziny czytań Uroczystości Zesłania Ducha Świętego)

Obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy Okres Wielkanocny. Młoda Wspólnota Kościoła jest posłana, aby wyjść z Wieczernika, gdzie przebywała modląc się i oczekując Mocy z wysoka, i głosić całemu światu, że Jezus zmartwychwstał i jest Zbawicielem.

Jeśli Bóg nas dziś posyła, to właśnie w Mocy Ducha Świętego, który nas przemienia i uzdalnia do tego, żeby żyć życiem Bożym. A wtedy dzieją się rzeczy wielkie, choć może po ludzku nie zawsze efektowne.

Przyjdź, Duchu Święty!