Wszystko, co wydarzyło się w Roku Pańskim 2018 – tym wkładamy w ręce Maryi, by złożyła to u Bożych stóp. Już nic nie poprawimy, nie przeżyjemy po raz drugi, więc ufamy, że to, co udane, piękne i szczęśliwe, zostanie zapisane w Bożym Sercu, a to, co trudne, nieudane i pokrzywione, zostanie ogarnięte Jego Miłosierdziem. Świętej Bożej Rodzicielce zawierzymy też Rok 2019, sprawując o północy uroczystą Mszę świętą ku Jej czci. Niech nam wszystkim w tym Nowym Roku Pan Bóg błogosławi!

O cudowna wymiano! Stwórca ludzkości przyjął duszę i ciało, narodził się z Dziewicy, a stając się prawdziwym człowiekiem, obdarzył nas swoim Bóstwem.

Spełniłeś, Panie, zapowiedzi Pisma, kiedy w sposób cudowny rodząc się z Dziewicy, zstąpiłeś jak deszcz na runo, aby zbawić ludzi. Tobie chwała, nasz Boże!

Wyznajemy, Matko Boża, Twoje nietknięte dziewictwo, które jest jak krzak gorejący widziany przez Mojżesza, krzak, który płonął, a nie uległ spaleniu: Bogarodzico, módl się za nami.

Korzeń Jessego wydał latorośl, zabłysła gwiazda z plemienia Jakuba: Dziewica zrodziła Zbawiciela; wielbimy Cię za to, nasz Boże.

(Antyfony Nieszporów z Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi)