Serdecznie dziękujemy za wsparcie na tym etapie prac i liczymy na dalsze. Bóg zapłać!

Razem zbudujmy

Zacisze św. Benedykta !!!

Jeśli możesz, prosimy, pomóż!!!

Zacisze św. Benedykta to dawne budynki gospodarcze: Biały Domek, obora, wozownia, stodoła, które uzyskały pozwolenie na zmianę funkcji w celu przyjmowania Gości i Rekolektantów.

Od pewnego czasu dostrzegamy nasilające się zainteresowanie naszym klasztorem ze strony ludzi świeckich, którzy odwiedzając nas jako Goście, znajdują tutaj miejsce wyciszenia, odpoczynku, refleksji, i modlitwy, w rytmie planu dnia sióstr.

Zacisze św. Benedykta ma za zadanie uratować zabytki: dawne budynki gospodarcze dziś nieużywane, niszczejące (Zespół Klasztorny z folwarkiem Sióstr Benedyktynek w Żarnowcu jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 146 decyzją z dnia 18.01.1960 r.). Przebudowana i zmiana sposobu użytkowana pozwoli na ich ocalenie.

Pierwszym etapem przebudowy i remontu budynków „Zacisza św. Benedykta” jest remont tzw. Białego Domku (1 z 3 budynków), dzięki czemu uzyskamy pokoje dla  Gości, w tym Osób Niepełnosprawnych, kaplicę domową, biblioteczkę, kawiarenkę i rozmównice. Potem, daj Boże, kolejne budynki.

Etap I: remont i adaptacja tzw. Białego Domku (1 z 3 budynków Zacisza) – zakończono

po nowelizacji na listopad 2021 r. (pandemia, inflacja) całkowity koszt remontu tzw. Białego Domku  wyniósł: 2.582.702,89 zł

Etap II: remont i adaptacja zabytkowej dawnej obory (2 z 3 budynków Zacisza) – prace trwają

Etap III: remont i adaptacja zabytkowej dawnej wozowni i stodoły (3 z 3 budynków Zacisza) – w planie na przyszłość