Rozpoczął się miesiąc czerwiec. W naszym klasztorze wiele się dzieje. Powoli rysuje się możliwość odwiedzin gości – Przyjeżdżają nasi najbliżsi, w małych grupkach, z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. Ostatecznie ciągle trwa stan epidemiczny. Ostatnio przyjechał Tato jednej z sióstr, który jest w podeszłym wieku i ma duże kłopoty z poruszaniem się. Chcąc uczestniczyć we Mszy św. w naszej kaplicy, jako pierwszy gość na wózku – wjechał przy pomocy nowej platformy. Dzień wcześniej wjechała nią Mama innej siostry, która nie dawno obchodziła 90 – te urodziny. Tak więc, możemy zapewnić, że platforma bardzo dobrze działa.

W wyniku pandemii musiałyśmy odwołać kilka weekendowych rekolekcji. Wiemy, że osoby, które się zapisały, bardzo czekają na taką możliwość. W obecnym czasie możemy przyjąć maksymalnie 5 – 6 osób. Pierwsza grupka w ostatni weekend przeżywała rekolekcje – W ciszy. Zmniejszona liczba uczestników w żaden sposób nie zakłóciła przebiegu skupienia. Z radosnymi sercami i wyciszonym umysłem odjeżdżali do domów. Wspólna z nami modlitwa i praca stały się dla nich przestrzenią spotkania z Panem Bogiem i z samym sobą.

Przed wyjazdem do domu.

W niedzielę po południu nasza Wspólnota przeżywała radosne wydarzenie. Dwie Panie – Sławka i Beata rozpoczęły rok próby (nowicjat) przed złożeniem przyrzeczeń oblackich. Cieszymy się, że Wspólnota Oblatów przy naszym Opactwie powiększa się i rozwija. Obie Panie tę duchową drogę rozeznały przyjeżdżając do Żarnowca na Benedyktyńskie Rekolekcje Weekendowe. Oby Bóg był uwielbiony we wszystkim co nam daje.

Prośba kandydatek o przyjęcie na okres próby