Po prawie rocznej przerwie zapraszamy na organizowane w naszym Opactwie w dniach 2 – 4 lipca 2021 roku Weekendowe Rekolekcje Benedyktyńskie – 1 stopień – Wypłyń na głębię. Ze względu na jeszcze obowiązujące obostrzenia uczestniczyć w tym wydarzeniu może tylko mała grupka osób. Zapisy pod adresem e-mail rekolekcje@benedyktynki-zarnowiec.pl lub telefonicznie 881 003 758. Po zgłoszeniu, prosimy czekać na potwierdzenie wpisania na listę uczestników.

Plan dni rekolekcyjnych może ulec niewielkiej zmianie. Początek w piątek 2. lipca o godzinie 18:00, zakończenie około 14:00 w niedzielę 4. lipca.

Prosimy przywieźć ze sobą Pismo święte, notes i coś do pisania oraz tradycyjny budzik ( zachęcamy wyłączenia telefonów komórkowych, ze względu na całkowite milczenie w czasie skupienia).

I stopień (fundament) – Wypłyń na głębię. Jakie treści zawarte są w konferencjach? – Duchowość monastyczna. Doświadczenie pustyni w życiu duchowym. Grzech i Boży dar przebaczenie oraz warunki dobrej modlitwy według Ojców Pustyni. Rekolekcje to „wyjście na pustynię”. Oczywiście chodzi o pustynię rozumianą nie dosłownie, ale bardziej w znaczeniu „pustelni”. Pustelni, której można doświadczyć nawet w środku miasta, ale przy spełnieniu określonych warunków. „Wyjście na pustynię” to o wejście w pewną przestrzeń, która ułatwi nam osobiste spotkanie z Bogiem: odosobnienie; milczenie; czas wyłącznie poświęcony Bogu; zmaganie z własnymi myślami, które w klimacie pustyni będą bardziej przez nas słyszalne; chwilowe oderwanie o spraw doczesnych. Taki rodzaj doświadczenia jest szczególnie bliski duchowości monastycznej – stylowi życia mniszek czy mnichów. Cel naszej modlitwy jest odbiciem naszego celu życiowego. Czy żyjemy po to, żeby siebie zrealizować, a Pan Bóg może nam być najwyżej do tego przydatny – czy też żyjemy po to, żeby siebie oddać Bogu? Pustelnikiem zostawał człowiek, który w ten sposób chciał faktycznie i nieodwołalnie wyrazić swój wybór Boga. Ktoś mógłby tu chcieć dopowiedzieć „wybór Boga jako najwyższej wartości” – ale nie bójmy się użyć lepszego słowa: wybór Boga jako swojej najwyższej miłości. (Wartość jest pojęciem bezosobowym, miłość możliwa jest tylko między osobami.) Modlitwa to nie tylko czynność, zabierająca jakiś określony czas, i koniec. Modlitwa to przede wszystkim relacja międzyosobowa. Relacja trwała.

Szczegółowy plan:

Piątek
18:00 – Rozpoczęcie
18:30 – Konferencja I
19:00 – Kolacja
20:00–20:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy
20:30 – Kompleta


Sobota
6:00 – Jutrznia i rozmyślanie
7:15 – Msza Święta
Śniadanie
9:15 – Konferencja II
10:15 – Lectio Divina – wprowadzenie
12:20 – Konferencja III
12:50 – Modlitwa południowa z Siostrami
13:00 – Obiad
Odpoczynek, spacer
15:00 – Godzina Czytań
Rozmowy indywidualne z Siostrami
17:45 – Nieszpory
18:30 – Konferencja IV
19:00 – Kolacja
20:00–20:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy
20:30 – Kompleta


Niedziela
7:00 – Jutrznia i rozmyślanie
8:15 – Msza Święta
Śniadanie
10:30 – Konferencja V
11:15–12:40 – Rozmowy indywidualne z Siostrami
12:50 – Modlitwa południowa
13:00 – Obiad na zakończenie Rekolekcji, świadectwa