13 stycznia Roku Pańskiego 2023, nasza Wspólnota żarnowiecka wybrała na swoją Matkę Ksienię m. Faustynę Foryś OSB.

Wyborom przewodniczyła Matka Prezeska Kongregacji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Mniszek Benedyktynek w Polsce m. Klara Lechoszest oraz Asystent Kościelny Kongregacji J.E. Ks. Biskup Łukasz Buzun.

Nasze serca przepełnione radością i wdzięcznością śpiewają Panu Bogu hymn uwielbienia, że jest między nami, prowadzi naszą Wspólnotę i pozwala doświadczyć swojego działania. Polecamy Matkę Ksienię modlitwie, aby Pan ją umacniał i prowadził swoim światłem.