Obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pana, które jest świętem patronalnym naszego Opactwa i naszej Parafii. Uwielbiamy Boga za dar Wcielenia, którego początek wspominamy właśnie dzisiaj. Wpatrujemy się w Maryję i rozważamy Jej „Fiat” wypowiedziane z wiarą i ufnością, że Bóg, który przychodzi, aby stać się jednym z nas, poprowadzi Ją drogą swoich Tajemnic.

Niech cały świat to posłyszy,
Że łaska życia się zbliża:
Wśród mroków ciężkiej niewoli
Zabłysło światło zbawienia.

Bo Izajasza proroctwo
Wypełnia się już w Dziewicy:
Za zwiastowaniem anielskim
Poczęła z Ducha Świętego.

Dotrzymał Bóg swego słowa,
Maryja w sobie je nosi,
Gdyż Ten, co włada wszechświatem,
W Jej czystym łonie spoczywa.

(z Liturgii Godzin)