W Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, jak co roku na zakończenie Eucharystii odbył się obrzęd błogosławieństwa kwiatów, ziół, pierwocin owoców i warzyw z naszego gospodarstwa. Najpiękniejszym owocem ziemi jest Maryja. Piękno Maryi głosiły swoją pracą hafciarską nasze Siostry już w XVIII wieku.

„Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen”.