Obchodzimy Uroczystość świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Święty Józef w ostatnich latach staje się coraz bardziej „popularnym” świętym. My również, zaliczając się do grona jego czcicieli, dziękujemy Dobremu Bogu za dar tego cichego, pokornego, lecz jakże znaczącego i wymownego w swym milczeniu Świętego, który, pozostając zawsze w cieniu, znalazł w Bożych oczach szczególne upodobanie.

Święty Józefie, grona niebian chlubo,
Nasza nadziejo, opiekunie świata,
Przyjmij łaskawie hymny uwielbienia,

Które śpiewamy.

Stwórca przeznaczył Ciebie na małżonka
Czystej Dziewicy, aby Cię nazwano
Ojcem Jezusa, i uczynił Ciebie

Sługą zbawienia.

Ty oglądałeś Boga w nędznej stajni,
Pana, którego wieścił chór proroków;
Pełen wesela razem z Jego Matką

Cześć Mu oddałeś.

Król nad królami, całej ziemi Władca,
Ten, co przejmuje wielkim lękiem piekło,
Rządzi w niebiosach, które Go słuchają,

Tobie się poddał.

Chwała niech będzie Bogu w Trójcy Świętej,
Który Cię wyniósł ponad wszystkich ludzi;
On niech nam radość dzięki Twym zasługom
Da w życiu wiecznym. Amen.
( z Liturgii Godzin)