Gdy nadszedł koniec dawnego porządku

I nowa ziemia rodziła się w bólu,

Stanąłeś, ojcze, na czasów granicy,

By chronić dobro.

 Posłuszny mocy Bożego wezwania

I do proroków podobny natchnieniem,

Poszedłeś drogą pokory i ładu

Pańskiego Prawa.

 Dla wielu ludzi spragnionych pokoju

Przez własne życie przykładem się stałeś

Szukania Boga i Jego miłości

We wszystkich braciach. 

 I dzisiaj także przychodzi nieznane,

A świat jest pełen zamętu i kłamstwa;

Za twą przyczyną niech Pan nas zachowa

Od zła i błędu.

 Najświętszej Trójcy niech będzie podzięka

Za Benedykta i jego naukę;

Niech Europa swą jedność odnajdzie

Przez wiarę w Boga. Amen.

(hymn z Monastycznej Godziny czytań)

/grafika: Małgorzata Widomska/