Ojciec Święty Franciszek ogłosił 8. grudnia ub. r. Rok św. Józefa, który będzie trwał do 8.grudnia A.D. 2021. Okazją do tego jest 150. rocznica ogłoszenia tego Świętego przez Papieża Piusa IX – Patronem Kościoła świętego. 19.marca obchodzimy, jak co roku, Uroczystość ku czci św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Przygotowaniem do uroczystości była w naszej Wspólnocie nowenna. W przeddzień tego święta, w naszej kaplicy zawieszona została ikona św. Józefa. Powierzamy Opiekunowi dziewic potrzeby i troski – nasze, ale i wszystkich, którzy nam swoje sprawy polecają, prosząc o wstawiennictwo. Dziękujemy Panu za takiego Opiekuna i za wszelkie dobro, które jak wierzymy, za jego przyczyną spłynęło na nasz Dom. Wpatrujemy się w jego przykład wiary i posłuszeństwa. Niech we wszystkim Bóg będzie uwielbiony.

1 Święty Józefie, mężu sprawiedliwy,
Potomku królów, ubogi i cichy,
Byłeś dla Pana wiernym opiekunem
I żywicielem.

On Cię prowadził drogą wyrzeczenia
I czystej wiary, wzmocnionej nadzieją,
W swoich ramionach, utrudzonych pracą,
Nosiłeś Boga.

Żyłeś przejęty wielką tajemnicą
Swojego Stwórcy i Syna Maryi,
Który z miłości dla cierpiących ludzi,
Zamieszkał z nami.

Święty Józefie, uproś miłosierdzie
Dla wszystkich grzesznych, wątpiących i słabych,
Smutnym wyjednaj radość i pociechę
Dobroci Bożej.

Trójcy Jedynej: Ojcu i Synowi
Wraz z Duchem łaski, pokoju i światła,
Chwała, potęga, cześć i uwielbienie
Niech będzie zawsze. Amen.

Hymn z Godziny czytań