Pierwszy weekend tegorocznego Wielkiego Postu, był czasem wejścia w jeszcze ściślejsze milczenie i skupienie. Odbyły się Rekolekcje w ciszy. Uczestniczyło w nich tym razem 7 osób. Dla naszej Wspólnoty były przygotowaniem do naszych konwentualnych rekolekcji wielkopostnych, które zaczną się w niedzielę 6.03.2022 – wieczorem i potrwają 8 dni – do następnej niedzieli. Uczestnicy Weekendowych Rekolekcji Benedyktyńskich w skupieniu i powadze przeżywali czas w Opactwie. Treści Liturgii Godzin, adoracja i samotność temu bardzo sprzyjały. Dla chętnych była też jak zawsze możliwość pracy ręcznej w milczeniu.

Każdy z uczestników wyjechał obdarowany łaską, światłem i pokojem serca. Oni wrócili do domów – a teraz my – wychodzimy na pustynię. Prosimy o modlitwę za Ojca Rekolekcjonistę i za naszą Wspólnotę na czas skupienia.