Św. Teresa de Cepeda y Ahumada urodzona w Avila w 1515 r. Zmarła w Alba de Tormes w 1582. Od czasu wstąpienia do zakonu karmelitańskiego w 1535 r. znana pod imieniem Teresy od Jezusa. Kanonizował ją Grzegorz XV w 1622 r., a Paweł VI w 1970 r. ogłosił Doktorem Kościoła.  Na ikonie Św. Teresa przedstawiona jest w brązowym habicie zakonu karmelitańskiego, w postawie klęczącej, która symblizuje Jej życie modlitwy i uwielbienia Boga. W ręce trzyma pióro – symbol działalności pisarskiej, w której przekazywała swoje życie wewnętrzne i natchnienia Boże. Obok postaci Teresy unosi się Gołębica Ducha Świętego w płomieniu ognia, znak opieki i natchnienia Ducha Świętego, który inspirował całe Jej życie. Czerwona linia otaczająca aureolę i całość obrazu wskazuje na świętość i niejako „oddziela” strefę sacrum od świata zewnętrznego. Nieodłączną częścią ikony są napisy określające, kogo przedstawia ikona.

Ikona wykonana w pracowni klasztoru
Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu

Obejrzyj więcej naszych ikon i prac artystycznych