1 listopada – Uroczystość Wszystkich świętych – wszystkich – to znaczy ilu? Kto wie ilu jest w Niebie świętych? Pismo Święte mówi, że są z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu.... Część z Nich Kościół ogłosił świętymi albo błogosławionymi. Ale ile jest osób świętych nieznanych, albo znanych tylko ich bliskim, albo tylko Panu Bogu? My też mamy zostać świętymi.

Drogowskazami na tej drodze jest 8 Błogosławieństw z Ewangelii. Wierzymy, że dusza ludzka po śmierci idzie na Boży sąd. Są 3 możliwości – albo jest już święta i idzie do Nieba; albo musi jeszcze przejść oczyszczenie w Czyśćcu, aby potem przejść do Nieba; albo odrzuca Pana Boga i Jego zbawienie i idzie na wieczne potępienie. (więcej tu ) Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale aby się nawrócił i żył. Żył wiecznie, żył z Nim, żył szczęśliwy. Od nas, od naszych wyborów zależy, jaka będzie nasza wieczność? Czy dołączymy do grona Wszystkich Świętych? Nasza Ojczyzna jest w Niebie! Żyjmy tak, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony! Starajmy się wybierać to, co nam przyniesie korzyść na wieczność.