Każdego roku w dniu 21. listopada, we wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, Kościół obchodzi Dzień „Pro Orantibus” -poświęcony szczególnej pamięci i modlitwie w intencjach zakonnych wspólnot klauzurowych. Dzień ten ustanowił św. Jan Paweł II w roku 1997. Dwa lata później z okazji tego dnia mówił:

Maryja jawi się nam w tym dniu jako świątynia, w której Bóg złożył swoje zbawienie, i jako służebnica bez reszty oddana swemu Panu. Z okazji tego święta społeczność Kościoła na całym świecie pamięta o mniszkach klauzurowych, które wybrały życie całkowicie skupione na kontemplacji i utrzymują się z tego, czego dostarczy im Opatrzność, posługująca się hojnością wiernych. Zalecając wszystkim troskę o to, aby tym konsekrowanym siostrom nie zabrakło wsparcia duchowego i materialnego, kieruję do nich słowa serdecznego pozdrowienia i podziękowania.” 

Pragniemy z okazji tego pięknego święta podziękować WSZYSTKIM, którzy wspierają naszą Wspólnotę poprzez modlitwę i ofiary przekazywane na nasze konto bankowe i wspomagają nas w różny inny sposób. Wasza dobroć i życzliwość jest dla nas nieoceniona, zwłaszcza teraz, kiedy musiałyśmy zawiesić na czas nieokreślony przyjmowanie gości i organizację rekolekcji. Dzięki Wam – Kochani nasi Przyjaciele i Dobroczyńcy, mogą kontynuowane prace przy remoncie tzw. Białego domku – pierwszego etapu budowy Zacisza św. Benedykta. Zapewniamy o naszej serdecznej pamięci w modlitwie we wszystkich Waszych intencjach. Niech Najświętsza Maryja Panna otacza Was swoją matczyną miłością i opieką.

W 2008 roku z okazji tego dnia Benedykt XVI powiedział do nas : „Drogie siostry i drodzy bracia, wasza obecność w Kościele i na świecie jest niezbędna” Niech Pan będzie uwielbiony teraz i na wieki!

Witaj, Maryjo, Matko litości,
Matko nadziei i przebaczenia,
Bogarodzico i Matko łaski,
Matko szczęśliwa świętym weselem.
O Maryjo!

2  Ty jesteś, Pani, piękną doliną,
Która rozkwita liliami cnoty;
W Tobie jest źródło wszelkiego dobra,
Przyjdź więc z pomocą ludziom znękanym.
O Maryjo!

3  Ojciec Cię stworzył swoją mądrością,
Syn się narodził z Twojego łona,
Duch zaś płomienny zstąpił na Ciebie:
Chwała niech będzie Trójcy Jedynej.
O Maryjo! Amen.

(Hymn na Godzinę czytań na wspomnienie Ofiarowania NMP)