Dnia 14. września w uroczystość (w naszej kaplicy doroczny odpust) Podwyższenia Krzyża świętego, w Chełmnie odbyło się oficjalne zakończenie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym Służebnicy Bożej M. Magdaleny Mortęskiej Ksieni Chełmińskiej. Podczas sesji zamykającej ten etap członkowie komisji złożyli wymagane prawem przysięgi i podpisy. Akta procesowe zabezpieczono biskupimi pieczęciami. Postulator ks. prałat Sławomir Oder dostarczy je jak najszybciej do Stolicy Apostolskiej.

W południe została odprawiona Eucharystia w intencji rychłej beatyfikacji Służebnicy Bożej Magdaleny Mortęskiej. Celebrowało ją pod przewodnictwem naszego Arcypasterza Ks. abp. Metropolity Gdańskiego Tadeusza Wojdy jeszcze 4 biskupów : bp. W. Śmigiel – biskup toruński, bp. Ryszard Kasyna – bp. pelpliński, bp. senior – Andrzej Suski – który proces rozpoczął, oraz abp. senior Edward Piszcz – który wygłosił homilię oraz z 49 kapłanów. Wszystko odbywało się w kościele farnym. Świętowanie jednak rozpoczęło się dzień wcześniej w klasztorze. Dziś gospodyniami tego miejsca są Siostry szarytki, które przyjęły nas bardzo serdecznie i gościnnie. Służyły pomocą na każdym kroku. Radość była obustronna.Większość benedyktynek delegowanych na uroczystości nocowała w klasztorze, kilka sióstr dojechało jednak dopiero 14.09.na Mszę św. Ostatecznie były siostry albo matki z wszystkich 9 Domów naszej Kongregacji. Z Żarnowca było nas wraz z Matką i s. Małgorzatą – sześć. Siostry szarytki tak opowiedziały o poniedziałkowych wydarzeniach na swojej www.: O 18.00 w naszym kościele Siostry Benedyktynki poprowadziły monastyczne nieszpory w języku łacińskim. Wielkie wrażenie robił śpiew nieszporów według chorału gregoriańskiego. Po nieszporach mogliśmy posłuchać krótkiego programu o życiu Matki Mortęskiej w wykonaniu Sióstr Benedyktynek i modlić się o jej wstawiennictwo. Obejrzeliśmy także film związany z jej osobą. Ostatnim wspólnym punktem tego dnia była kolacja przy szwedzkim stole, która była okazją do serdecznych rozmów i poznania nieco życia monastycznego.

Te dwa dni radości z zakończonej drogi diecezjalnej procesu beatyfikacyjnego, przepełnione były modlitwą, wdzięcznością i rozmyślaniem nad bogactwem i głębią duchowości i dzieła odnowy mniszek benedyktynek w Polsce po soborze trydenckim, jakiego dokonała pod natchnieniem Bożym Matka Magdalena. W wielu publikatorach pojawiły się artykuły, notatki, wiadomości o tym wydarzeniu i o osobie naszej Kandydatki na ołtarze. To kolejny powód do radości, bo jak powiedziała na zakończenie Mszy św. Matka Prezeska Kongregacji Mniszek Benedyktynek w Polsce Klara Lechoszest OSB – pragniemy dzielić się bogactwem duchowym Matki Magdaleny – bo może ona stać się wzorem i przykładem życia w Duchu Ewangelii, pokonywania przeciwności w cierpliwości i stałości, zdecydowanego podążania drogą prawdy i miłości. Ciąg dalszy procesu będzie toczyć się w Rzymie. Prośmy Pana o rychłą beatyfikację. Aby we wszystkim był Bóg uwielbiony, módlmy się wytrwale, z wiarą i ufnością :

Boże, Ty obdarzyłeś służebnicę Twoją
Magdalenę Mortęską licznymi łaskami,
tak, że podczas swego ziemskiego życia
jaśniała pięknością swej duszy
jak promień świetlany pośród błędów wiary,
pociągając swym przykładem wiele dusz do Boga.
Wysłuchaj nasze pokorne błagania, które do Ciebie zanosimy,
prosząc, abyś ponownie raczył objawić światu świętość jej życia.
Spraw, aby dzisiaj jej wstawiennictwo,
jak niegdyś ziemska gorliwość o chwałę Bożą i zbawienie ludzi,
wyjednało nam łaskę (…) i doprowadziło do poznania prawdy,
i osiągnięcia szczęścia wiecznego.
Amen.

mprimatur: Biskup Toruński
5 lutego 2015 r.
L.dz. 141/15/BD

Informacje o otrzymanych łaskach prosimy kierować pod adres:
Postulacja Sł. Bożej Magdaleny Mortęskiej
Kuria Diecezjalna Toruńska
ul. Łazienna 18
87-100 Toruń

W galerii więcej zdjęć z wydarzenia.